ZPS1

ZKOUŠKA PSA STOPAŘE PRVNÍHO STUPNĚ (ZPS 1)

Kritéria pro zkoušku ZPS 1

1.      Stáří psa nejméně 18 měsíců.

2.      Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

3.      Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = zvukový povel, P = posunkový povel Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

Náplň zkoušky ZPS 1, dosažitelné body

 

1. Stopa:

 

 

 

 

Stopa cizí, nejméně 500 kroků dlouhá, min. 2 hodiny stará, čtyřikrát lomená, z toho jednou v ostrém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.
Časový limit pro vypracování stopy je 20 minut.  

Z

 

100

(70)

2. Poslušnost:

 

 

 

 

podle ZVV 1 

 

 

100

(70)

3. Celkem (stopa, poslušnost) 

 

 

200

(140)

 

Připomínky k provádění zkoušky ZPS 1

1.      Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části "Metodika a provádění cviků".

2.      Skok šplhem pro malá plemena se provádí na překážce 160 cm vysoké.

3.      První lom bude vždy pravoúhlý, ostrý lom přibližně 45°.